Menu Zamknij

dr hab. inż. Aleksander Kuranowski, prof. PK

SCOPUS Author ID
ORCID iD
Publikacje autora
telefon: 12 628 35 24
e-mail: aleksander.kuranowski@pk.edu.pl
Pokój J102

Aleksander Kuranowski pracuje na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej i  aktualnie jest zatrudniony na stanowisku profesora uczelni w Katedrze Pojazdów Samochodowych.  W roku 1985 otrzymał stopień doktora a w roku 2016 stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie Budowa i Eksploatacja Maszyn. Od 1980 roku do chwili obecnej jest pracownikiem Instytutu Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna w  Krakowie, Zakładu Badań Wypadków Drogowych.

Zainteresowania naukowe dr hab. inż. Aleksandra Kuranowskiego koncentrowały się na przednim zawieszeniu i układzie kierowniczym samochodu oraz rekonstrukcji wypadków drogowych. W swoich badaniach drogowych wykonanych w roku 2014 A. Kuranowski powrócił do badania wpływu promienia zataczania na wartość momentu obrotowego na kole kierownicy przy niesymetrycznym hamowaniu i jeździe po ciasnym łuku.

Jest autorem i współautorem 85 publikacji naukowych oraz współautorem 1 patentu. Pod kierunkiem Aleksandra Kuranowskiego powstało kilkadziesiąt prac dyplomowych z zakresu konstrukcji budowy i  badań pojazdów. Szereg prac zostało nagrodzonych w konkursach na prace dyplomowe organizowanych przez Stowarzyszenie Inżynierów Komunikacji SITKom w Krakowie.

Obszary prowadzonych prac badawczych

Zawieszenia samochodów, układy kierownicze, elementy podwozi, tłumienie drgań i  amortyzatory, urządzenia wspomagające układ kierowniczy i hamulcowy, rekonstrukcja wypadków drogowych i zagadnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, bezpieczeństwo czynne i rekonstrukcja wypadków drogowych.

Członkostwo

  • Polskie Centrum Akredytacji – audytor merytoryczny,
  • Polskiego Stowarzyszenie Biegłych Sądowych ds. Wypadków Drogowych,
  • European Association for Accident Research and Analysis.

Obszary tematyczne realizowanych prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich

  • układy zawieszeń,
  • układy kierownicze,
  • układy hamulcowe,
  • badania stanowiskowe i poligonowe pojazdów.
Skip to content