Menu Zamknij

dr inż. Andrzej Skrzyniowski

 

Andrzej Skrzyniowski pracuje na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej od maja 2001. Aktualnie jest zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Pojazdów Samochodowych.  W roku 2001 otrzymał stopień doktora w dyscyplinie inżynieria mechaniczna. Uczestniczył w realizacji pięciu projektów badawczych finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jego zainteresowania naukowe są skupione głównie na zagadnieniach związanych z szeroko pojętą eksploatacją pojazdów samochodowych, diagnostyką w pojazdach, a także z badaniami tribologicznymi wybranych węzłów tarcia, Realizuję również szereg prac w zakresie badań eksploatacyjnych wykorzystując Stację Kontroli Pojazdów a także hamownię podwoziową.

Jest autorem i współautorem 39 publikacji i  1 monografii naukowej. Brał czynny udział w kilku konferencjach naukowych Dr inż.. Andrzej Skrzyniowski brał czynny udział w pracach komitetów organizacyjnych i naukowych KONMOT.

Obszary prowadzonych prac badawczych:

Pojazdy samochodowe, inżynieria mechaniczna, inżynieria powierzchni – tribologia, mechatronika ogólna i samochodowa, diagnostyka i eksploatacja pojazdu, układy napędowe w pojazdach, badania na hamowni podwoziowej, .

Funkcje akademickie:

  • Sekretarz Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej od 207 roku

Członkostwo:

  • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich ( SIMP

Obszary tematyczne realizowanych prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich:

  • badania tribologiczne par ciernych
  • badania modyfikacje mechaniczne silników spalinowych z zapłonem samoczynnym i iskrowym z wykorzystaniem hamowni podwoziowej,
  • badania eksploatacyjne pojazdów samochodowych
  • badania diagnostyczne pojazdów.
  • oraz inne do uzgodnienia.
Skip to content