Menu Zamknij

dr inż. Krzysztof Weigel-Milleret

Krzysztof Weigel-Milleret pracuje na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej od października 2014. Aktualnie jest zatrudniony na stanowisku adiunkta dydaktycznego w Katedrze Pojazdów Samochodowych.  W roku 2020 otrzymał stopień doktora inżyniera. Od 2021 r. jest biegłym Sądu Okręgowego z zakresu techniki motoryzacyjnej. Jego zainteresowania naukowe obejmują obszar budowy, konstrukcji i badań pojazdów samochodowych (dwu i jednośladowych), a także sterowania elektrycznymi zespołami napędowymi.

Jest autorem i współautorem 10 publikacji naukowych oraz współautorem 1 wzoru użytkowego. Brał czynny udział w kilku konferencjach naukowych.

Obszary prowadzonych prac badawczych:

Pojazdy samochodowe, badania pojazdów, inżynieria mechaniczna, stabilność pojazdów, układy napędu elektrycznego w pojazdach.

Funkcje akademickie:

  • Członek Rady Programowej Projektowania Uniwersalnego Centrum Wiedzy o Dostępności (POWR.03.05.00-IP.08-00-CWD/20).

Obszary tematyczne realizowanych prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich:

  • budowa pojazdów samochodowych,
  • konstrukcja pojazdów nietypowych,
  • badania pojazdów i podzespołów pojazdów,
  • badania układów sterowania silnikami elektrycznymi,
  • modyfikacje (tuning) mechaniczne silników i pojazdów,
  • systemy mechatroniki ogólnej i samochodowej (np. z zastosowaniem platformy Arduino),
  • oraz inne do uzgodnienia.

 

Skip to content