Menu Zamknij

dr inż. Michał Mareczek

SCOPUS Author ID
ORCID iD
Publikacje autora
telefon: 12 628 36 71
e-mail: michal.mareczek@pk.edu.pl
Pokój G136

Michał Mareczek otrzymał stopień doktora w dziedzinie budowa i eksploatacja maszyn w 2006 roku.
Od 2013 roku pracuje na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej.
Aktualnie jest zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Pojazdów Samochodowych. 

Jego zainteresowania naukowe są skupione głównie na zagadnieniach związanych ze sterowaniem silników spalinowych wraz z elektronicznymi układami sterowania oraz zasilaniem paliwami alternatywnymi silników spalinowych pojazdów samochodowych i stacjonarnych.
Współpracuje z przemysłem w ramach rozwoju silników dla energetyki zasilanych paliwami odpadowymi oraz wodorem.
Posiada doświadczenie w projektowaniu, produkcji oraz eksploatacji silników oraz systemów automatyki i sterowania silnikami w zastosowaniach przemysłowych.

Jest autorem i współautorem 18 publikacji naukowych wraz z referatami wygłaszanymi na konferencjach naukowych. Współautor 2 patentów.

Uczestniczył w projektach badawczych finansowanych przez Komisję Europejską, a także przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Duża część projektów to prace realizowane we współpracy z przemysłem. Zrealizowane projekty dotyczyły silników zasilanych m.in. gazem kopalnianym, gazem koksowniczym, syngazem, biogazem oraz wodorem.

Obszary prowadzonych prac badawczych:

Pojazdy samochodowe, inżynieria mechaniczna, mechatronika ogólna i samochodowa, silniki spalinowe, układy sterowania silników spalinowych, emisja spalin, oczyszczanie spalin.

Członkostwo:

  • Polskie Towarzystwo Naukowe Silników Spalinowych
  •  

Obszary tematyczne realizowanych prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich:

  • układy sterowania silników spalinowych – sterowniki swobodnego programowania, modularne systemy sterowania (LabVIEW), układy bazujące na mikrokontrolerach,
  • modyfikacje i adaptacje mechaniczne silników spalinowych,
  • układy doładowania silników spalinowych,
  • zastosowanie paliw alternatywnych,
  • badania hamowniane silników spalinowych,
  • technika pomiarowa,
  • automatyka,
  • oraz inne do uzgodnienia.
Skip to content