Menu Zamknij

dr inż. Piotr Strzępek

SCOPUS Author ID
ORCID iD
Publikacje autora
telefon: 12 628 35 35
e-mail: piotr.strzepek@pk.edu.pl
Pokój XXXX

Piotr Strzępek jest absolwentem Politechniki Krakowskiej, którą ukończył w 1988 roku. W tym też roku rozpoczął pracę w Instytucie Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych w Zakładzie Eksploatacji Pojazdów Samochodowych rozpoczynając staż na stanowisku pracownika technicznego. Po ukończeniu stażu został mianowany asystentem naukowo-dydaktycznym, od 1999 pracował jako wykładowca, a od 2002 jako starszy wykładowca. Od 2019 roku pracuje jako adiunkt w Katedrze Pojazdów Samochodowych.

W 2001 roku uzyskał tytuł doktora nauk technicznych z zakresu tribologii przedstawiając pracę dotyczącą badań specjalnych dodatków do substancji smarujących na bazie związków miedzi.

Jest autorem i współautorem 24 publikacji w tym współautorem monografii naukowej oraz współautorem 2 zgłoszeń patentowych. Wypromował ponad 170 Dyplomantów na studiach pierwszego i drugiego stopnia stacjonarnych oraz niestacjonarnych oraz był autorem ponad 130 recenzji prac dyplomowych na tych studiach.

Obszary prowadzonych prac badawczych:

 • Z zakresu tribologii: badania własności smarnych substancji smarujących, badania tarcia i zużycia elementów maszyn.
 • Z zakresu eksploatacji pojazdów samochodowych: badania eksploatacyjne samochodów, diagnostyka pokładowa (komputerowa) pojazdów samochodowych, badania diagnostyczne układów hamulcowych, badania diagnostyczne mechatronicznych układów wspomagania kierowcy.

Funkcje akademickie:

 • Opiekun specjalności „Diagnostyka i Eksploatacja Pojazdów Samochodowych”,
 • Administrator lokalny komputerowej sieci w Katedrze,
 • Opiekun praktyk studenckich dla kierunku Transport.

Obszary tematyczne realizowanych prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich:

 • diagnostyka pokładowa samochodów, monitorowanie stanu technicznego pojazdów,
 • badania układów zasilania silników z zapłonem samoczynnym oraz iskrowym w kontekście poprawności sterowania,
 • badania oraz diagnostyka układów kontroli emisji szkodliwych składników spalin,
 • eksploatacja i badania układów kierowniczych i zawieszeń,
 • paliwa, smary oraz materiały eksploatacyjne w pojazdach samochodowych,
 • badania diagnostyczne oraz eksploatacyjne układów hamulcowych,
 • eksploatacja pneumatycznych układów hamulcowych.
Skip to content