Menu Zamknij

dr inż. Wojciech Szczypiński-Sala

Wojciech Szczypiński-Sala aktualnie jest zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Pojazdów Samochodowych. Uczestniczył w pracach naukowo-badawczych dla przemysłu, brał czynny udział w wielu projektach badawczych. Efektem tych prac jest ponad 60 publikacji w czasopismach technicznych i materiałach konferencyjnych. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Tribologicznego, które należy do International Tribology Council oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Główny obszar jego zainteresowań to zagadnienia zużycia i trwałości elementów pojazdów samochodowych oraz tribologia skojarzeń polimer- metal. Jego prace obejmują  również:

  • wpływ warunków eksploatacji zespołów na skuteczność działania elementów uszczelniających w pojazdach samochodowych,
  • badania tarcia i zużycia elementów maszyn szczególnie w zespołach pojazdów samochodowych,
  • tribologię węzłów ślizgowych smarowanych olejami z dodatkami przeciwzużyciowymi,
  • metody badań diagnostycznych układów hamulcowych i kierowniczych z zastosowaniem metod komputerowych,
  • badania techniczne i eksploatacyjne pojazdów samochodowych, oraz diagnostykę pokładową samochodów.

Obszary tematyczne realizowanych prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich:

  • badania diagnostyczne układów hamulcowych i pojazdów samochodowych,
  • diagnostyka pokładowa samochodów,
  • badania techniczne i eksploatacyjne pojazdów samochodowych,
  • bezpieczeństwo  ruchu drogowego,
  • oraz inne do uzgodnienia.
Skip to content