Menu Zamknij

Katedra Pojazdów Samochodowych powstała 1 stycznia 2021 roku w wyniku restrukturyzacji Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej. Katedra wywodzi się wprost ze struktury Instytutu Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych, który został utworzony w 1970 roku przez połączenie trzech Katedr: Budowy Pojazdów Samochodowych, Technologii i Eksploatacji Samochodów i Ciągników oraz Silników Spalinowych. Wymienione jednostki miały ponad sześćdziesięcioletnią tradycję i powstały wraz z tworzeniem Wydziału Komunikacji Akademii Górniczej w Krakowie. W latach późniejszych, po utworzeniu Politechniki Krakowskiej w 1953 roku, były one w gronie tych jednostek organizacyjnych, które tworzyły na Wydziałach Mechanicznych Politechnik specjalności związane z techniką samochodową.

Katedra Pojazdów Samochodowych jest odpowiedzialna za prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach I, II i III stopnia różnych kierunków kształcenia, natomiast wiodącym kierunkiem, za który odpowiada Katedra jest kierunek o nazwie Pojazdy Samochodowe.

W ramach tego kierunku kształcenia wyodrębnione są specjalności:

  • Budowa i Badania Pojazdów Samochodowych
  • Diagnostyka i Eksploatacja Pojazdów Samochodowych
  • Źródła Napędu i Mechatronika Pojazdów
Skip to content