Menu Zamknij

Studia podyplomowe

Rekrutacja na kolejną edycję studiów podyplomowych “Ekspertyza Wypadku Drogowego”
w roku akademickim 2023/2024 rozpocznie się pod koniec czerwca 2023 r.

Szczegółowe informacje, w tym lista wymaganych dokumentów, znajduje się poniżej:

Informacja dla kandydatów na XXIX edycję w roku akad. 2022/2023

Karta zgłoszenia

Zasady rekrutacji

Regulamin studiów podyplomowych

Klauzula informacyjna dla kandydatów dot. ochrony danych osobowych

Studia podyplomowe “Ekspertyza Wypadku Drogowego” organizowane są przez: Politechnikę Krakowską – Katedrę Pojazdów Samochodowych oraz Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dr. Jana Sehna w Krakowie. W październiku 2011 r. studia podyplomowe “Ekspertyza wypadku drogowego” uzyskały rekomendację EVU – Europejskiego Stowarzyszenia Badania i Analiz Wypadków Drogowych (Europäische Vereinigung für Unfallforschung und Unfallanalyse e.V.).

Celem studiów jest szkolenie i dokształcanie uczestników w zakresie problematyki związanej z pełnieniem funkcji biegłego sądowego, zajmującego się opiniowaniem w sprawach wypadków drogowych dla potrzeb organów wymiaru sprawiedliwości.

Program studiów obejmuje w szczególności:

  • problematykę techniczną, obejmującą wybrane zagadnienia: mechaniki ruchu pojazdów, mechaniki zderzeń, nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych pojazdów wpływających na bezpieczeństwo ruchu drogowego, powypadkowej diagnostyki pojazdów, ekspertyzy metalograficznej, inżynierii ruchu drogowego,
  • problematykę rekonstrukcji i opiniowania wypadków, obejmującą wybrane zagadnienia: mechanoskopii, fotogrametrii, metodyki i techniki rekonstrukcji wypadku (w tym z wykorzystaniem technik komputerowych), zasad i metodyki opiniowania,
  • problematykę prawną, kryminalistyczną i medyczno-sądową wypadków drogowych. 

Plan studiów podyplomowych

Tabela efektów kształcenia studiów podyplomowych

Studia przeznaczone są głównie dla osób już pełniących funkcję biegłego sądowego w zakresie techniki samochodowej i ruchu drogowego lub w zakresie wypadków drogowych oraz osób chcących taką funkcję pełnić. Wiedza i umiejętności praktyczne nabyte w trakcie studiów mogą być również przydatne w pracy rzeczoznawców samochodowych, policjantów zajmujących się likwidacją zdarzeń drogowych, likwidatorów szkód komunikacyjnych towarzystw ubezpieczeniowych oraz innych osób związanych zawodowo z zagadnieniami bezpieczeństwa ruchu drogowego. Warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie dyplomu studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia.

Studia prowadzone są systemem studiów niestacjonarnych i trwają jeden rok akademicki (dwa semestry), od października do czerwca. Zajęcia organizowane są w postaci 7 zjazdów sobotnio – niedzielnych w każdym semestrze. W soboty zajęcia prowadzone są w godz. 9.00 – 18.30, a w niedziele w godz. 8.00 – 15.00. Zajęcia odbywają się w sali nr G160, znajdującej się w budynku G przy al. Jana Pawła II 37 w Krakowie. Poszczególne przedmioty kończą się egzaminem lub zaliczeniem. Całość zajęć kończy się egzaminem końcowym. Do egzaminu końcowego może być dopuszczony słuchacz, który uzyskał wszystkie zaliczenia i zdał wszystkie egzaminy ustalone programem studiów. Słuchacze po zakończeniu studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

ADRES DO KORESPONDENCJI:

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Katedra Pojazdów Samochodowych
Studia Podyplomowe “Ekspertyza wypadku drogowego”
31-864 Kraków, al. Jana Pawła II 37

KONTAKT:

Kierownik studiów podyplomowych: dr inż. Robert Janczur, prof. PK
Obsługa administracyjna: mgr Magdalena Kalarus

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Katedra Pojazdów Samochodowych
31-864 Kraków, al. Jana Pawła II 37 (budynek G, pokój nr G150)
Tel.: 12 628 35 31, e-mail: m4ekspertyza@pk.edu.pl 

Skip to content