Menu Zamknij

Terminy egzaminów dyplomowych

Terminy egzaminów dyplomowych przeprowadzanych w Katedrze Pojazdów Samochodowych:

28 czerwca 2022 roku od godziny 9.00

29 czerwca 2022 roku od godziny 9.00

27 września 2022 roku od godziny 9.00

29 września 2022 roku od godziny 9.00

Ustala się następujący harmonogram obowiązujący w Katedrze Pojazdów Samochodowych:

W celu przystąpienia do Egzaminu dyplomowego w dniu 28,29 czerwca 2022 roku student najpóźniej do 8 czerwca 2022 roku wysyła do promotora, z kopią do sekretariatu jednostki organizacyjnej (na adres e-mail: m4administracja@pk.edu.pl), w której prowadzona jest specjalność, wiadomość mailową z informacją o ukończeniu pracy dyplomowej oraz wnioskiem o przystąpienie do egzaminu dyplomowego. Wiadomość powinna zawierać:

• imię i nazwisko studenta,

• rodzaj studiów (stacjonarne/niestacjonarne),

• kierunek studiów,

• specjalność/profil dyplomowania.

Student dostarcza do sekretariatu jednostki dyplomującej, komplet wymaganych dokumentów najpóźniej do dnia: 15 czerwca 2022 roku do godziny 9.00. Jeżeli dokumenty są przesyłane za pośrednictwem poczty decyduje data dostarczenia do jednostki.

Katedra Pojazdów Samochodowych ogłasza harmonogram przeprowadzania Egzaminów dyplomowych wraz z składem Komisji Egzaminacyjnej najpóźniej do dnia: 17 czerwca 2022 roku.

Student przystępujący do Egzaminu dyplomowego w Katedrze Pojazdów Samochodowych składa komplet dokumentów (przyjmowane będą tylko kompletne, prawidłowo wypełnione teczki z dokumentami), również tych przygotowywanych przez promotora i recenzenta.

 

 

W celu przystąpienia do Egzaminu dyplomowego w dniu 27,29września 2022 roku student najpóźniej do 7 września 2022 roku wysyła do promotora, z kopią do sekretariatu jednostki organizacyjnej (na adres e-mail: m4administracja@pk.edu.pl), w której prowadzona jest specjalność, wiadomość mailową z informacją o ukończeniu pracy dyplomowej oraz wnioskiem o przystąpienie do egzaminu dyplomowego. Wiadomość powinna zawierać:

• imię i nazwisko studenta,

• rodzaj studiów (stacjonarne/niestacjonarne),

• kierunek studiów,

• specjalność/profil dyplomowania.

Student dostarcza do sekretariatu jednostki dyplomującej, komplet wymaganych dokumentów w dniach: 12-14 września 2022 roku. Jeżeli dokumenty są przesyłane za pośrednictwem poczty decyduje data dostarczenia do jednostki.

Katedra Pojazdów Samochodowych ogłasza harmonogram przeprowadzania Egzaminów dyplomowych wraz z składem Komisji Egzaminacyjnej najpóźniej do dnia: 15 września 2022 roku.

Student przystępujący do Egzaminu dyplomowego w Katedrze Pojazdów Samochodowych składa komplet dokumentów (przyjmowane będą tylko kompletne, prawidłowo wypełnione teczki z dokumentami), również tych przygotowywanych przez promotora i recenzenta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content