Menu Zamknij

Warsztat pisania pracy dyplomowej

Na Wydziale Mechanicznym PK obowiązuje jednolity wzór pracy dyplomowej. Przed rozpoczęciem pisania pracy należy pobrać aktualny wzór pracy:

Biblioteka PK zaprasza studentów Politechniki Krakowskiej na szkolenie dotyczące przygotowania pracy dyplomowej w ramach Tygodnia Biblioteki PK.

W trakcie pisania pracy dyplomowej studenci mogą napotkać szereg problemów:
– trudność wyboru tematu pracy,
– trudność wyboru i selekcji aktualnego stanu literatury na dany temat,
– ocena wiarygodności i rzetelności publikacji,
– nieznajomość, bądź nieumiejętność doboru odpowiednich źródeł i narzędzi wyszukiwawczych,
– nieznajomość zasad tworzenia bibliografii załącznikowej i przypisów,
– nieznajomość zagadnień własności intelektualnej, w tym własności autorskiej i przemysłowej. 

Zagadnienia poruszane w trakcie szkolenia:
1. Procedura dyplomowa na Politechnice Krakowskiej – wymogi merytoryczne, redakcyjne, zalecenia edytorskie, procedura antyplagiatowa, archiwizowanie prac;
2. Wybór tematu i zakresu pracy dyplomowej;
3. Opracowanie strategii wyszukiwania materiałów i publikacji oraz narzędzia ułatwiające ich wybór;
4. Wyszukiwanie informacji i publikacji (katalog biblioteczny, multiwyszukiwarka, bazy danych, repozytoria naukowe, wyszukiwarki naukowe);
5. Selekcja i weryfikacja materiałów oraz publikacji o charakterze naukowym;
6. Dostęp do materiałów i publikacji naukowych w formie tradycyjnej i elektronicznej – udostępnianie w Bibliotece PK, Wypożyczalnia Międzybiblioteczna BPK, zasady udostępniania baz danych, rodzaje licencji, zagadnienia Open Access;
7. Narzędzia ułatwiające gromadzenie, porządkowanie i zarządzanie literaturą przedmiotu – menedżery bibliografii Mendeley, style bibliograficzne i przypisy;
8. Prawo autorskie i jego naruszenia (plagiat, ghostwriting, guest authorship); „drapieżne” czasopisma.

Istnieje możliwość zmodyfikowania tematyki szkolenia w zależności od potrzeb studentów. Na szkolenie można się zapisać telefonicznie (tel. 12 628 29 67), lub wysyłając e-mail na adres: oin@biblos.pk.edu.pl

Serdecznie zapraszamy!

Skip to content