Menu Zamknij

Wybór promotora i tematu pracy dyplomowej

Obowiązki Studenta

 1. W celu wyboru tematu pracy dyplomowej Student kontaktuje się mailowo z wybranym promotorem oraz uzgadnia temat lub zakres tematyczny oraz cel i zakres pracy dyplomowej.
 2. Student pobiera ze strony Wydziału Mechanicznego PK deklarację (link do deklaracji wyboru promotora i tematu pracy dyplomowej), którą następnie otwiera w programie Acrobat Reader, wypełnia oraz zapisuje pod następującą nazwą:
  Nazwisko Imię_AiR_TIwSP_IIst_SS.pdf
  gdzie poszczególne informacje w kolejności oznaczają:
  – Nazwisko Imię,
  – Kierunek Studiów,
  – Specjalność/blok specjalnościowy,
  – stopień studiów,
  – rodzaj studiów (stacjonarne SS/ niestacjonarne SN)Deklaracje zapisane pod inną nazwą nie będą akceptowane (uważa się je za niedostarczone)!!! 
 3. Student przesyła wypełnioną deklarację mailowo do Promotora w terminie:15.11.2021r.- studia II stopnia (stacjonarne i niestacjonarne ) oraz studia niestacjonarne I stopnia –( 3 rok)15.05.2022r.- studia stacjonarne  I stopnia .
Skip to content