Menu Zamknij

Wybór promotora i tematu pracy dyplomowej

Obowiązki Studenta

W celu wyboru tematu pracy dyplomowej Student kontaktuje się mailowo z wybranym promotorem oraz uzgadnia temat lub zakres tematyczny oraz cel i zakres pracy dyplomowej.

Student pobiera ze strony Wydziału Mechanicznego PK deklarację (link do deklaracji wyboru promotora i tematu pracy dyplomowej), którą następnie otwiera w programie Acrobat Reader, wypełnia oraz zapisuje pod następującą nazwą:
Nazwisko Imię_AiR_TIwSP_IIst_SS.pdf
gdzie poszczególne informacje w kolejności oznaczają:

  • Nazwisko Imię,
  • Kierunek Studiów,
  • Specjalność/blok profilujący dyplom,
  • Stopień studiów,
  • Rodzaj studiów (stacjonarne SS/ niestacjonarne SN)

Deklaracje zapisane pod inną nazwą nie będą akceptowane (uważa się je za niedostarczone)!!!

Student przesyła wypełnioną deklarację mailowo lub za pomocą aplikacji Teams do Promotora w terminie:

  • 15 listopada 2021r. – studia II stopnia (stacjonarne i niestacjonarne ) oraz studia niestacjonarne I stopnia ( 3 rok),
  • 15 maja 2022r. – studia stacjonarne  I stopnia.

Skip to content