Menu Zamknij

prof. dr hab. inż. Marek Brzeżański

SCOPUS Author ID
ORCID iD
Publikacje autora
telefon: 12 628 35 44
e-mail: mbrzez@pk.edu.pl
Pokój G134

 

Jest pracownikiem naukowym Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej od 1979 roku. Studia na specjalności „samochody i ciągniki” ukończył na Politechnice Krakowskiej w 1977 r. Na tej uczelni obronił w 1986 r. doktorat, a w roku 2007 uzyskał stopień doktora habilitowanego. Od roku 2006 był zastępcą, a od roku 2013 do 2020 dyrektorem Instytutu Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych. Obecnie kieruje Katedrą Pojazdów Samochodowych Politechniki Krakowskiej. W latach 2007-8 oraz 2016-20 był członkiem Senatu Politechniki Krakowskiej. Odbył liczne staże naukowo-badawcze w ośrodkach zagranicznych m.in.: w latach 1987–89 w Ruhr Universität Bochum (Niemcy), krótkoterminowe staże w instytutach badawczych AVL w Graz (Austria), FEV-Motoren Technik Aachen (Niemcy) oraz w Technische Universität Dresden (Niemcy),

Obszary prowadzonych prac badawczych:

Krąg jego zainteresowań naukowo-badawczych wyznaczają trzy grupy problemów.

Pierwsza dotyczy wykorzystania wodoru oraz odpadowych gazów przemysłowych i biologicznych do celów energetycznych.

Druga grupa badań, które prowadzi, obejmuje poszukiwanie rozwiązań i systemów zmniejszających emisję toksycznych składników spalin.

Trzeci obszar wyznaczają badania nad nowymi systemami napędu pojazdów, m.in. badania eksploatacyjne pojazdów hybrydowych oraz pojazdów napędzanych wodorowymi ogniwami paliwowymi.

Działalność naukowa:

Prof. dr hab. inż. Marek Brzeżański od 2010 r. jest członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Naukowego Silników Spalinowych (PTNSS). Od 2011 r. zasiada w Radzie Naukowej Instytutu Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL w Bielsku-Białej. W marcu 2019 r. został powołany do Rady Programowej ds. Ochrony Powietrza w Mieście Krakowie, działającej przy prezydencie Krakowa i pełni funkcję wiceprzewodniczącego.

W dorobku ma — jako autor i współautor — 121 publikacji, jak: monografie (6), rozdziały w książkach (8), artykuły naukowe (66) i referaty (41) oraz opracowania naukowo-badawcze (32). Ponadto uzyskał 35 patentów (w tym 1 europejski) oraz dokonał 3 zgłoszeń patentowych.

W latach 1993–2010 był współpracownikiem redakcji i autorem ogólnopolskiego wydania katalogów motoryzacyjnych pt. „Samochody świata” oraz współautorem pięciu edycji katalogu „World of Cars”, oferowanego w wielu krajach. W latach 2003–2013 był członkiem redakcji kwartalnika „Combustion Engines”, wydawanego przez PTNSS, a w 2013 r. został członkiem stałego zespołu recenzentów miesięcznika „Nafta i Gaz”, publikacji Instytutu Nafty i Gazu w Krakowie. Był recenzentem wydawniczym 7 książek naukowych. Na zlecenie MNiSzW, NCBiR i NCN sporządził około 40 recenzji i 5 opinii na temat projektów badawczych. Był promotorem 5 zakończonych przewodów doktorskich, a ponadto autorem 18 recenzji doktorskich i 11 habilitacyjnych. Uczestniczył w organizacji wielu krajowych i zagranicznych konferencji naukowych, pełniąc wielokrotnie obowiązki członka komitetów naukowych i organizacyjnych. Był głównym organizatorem np.: Międzynarodowego Kongresu PTNSS w 2007 r. i w 2019 r.; Międzynarodowej Konferencji Motoryzacyjnej KONMOT w 2014 r., 2016 r. i 2018 r., współorganizował „SAE Powertrains, Fuels & Lubricants Meeting” w 2020 r. w Krakowie. Kierował ponad 20 projektami badawczymi, realizowanymi na zlecenie NCBiR i podmiotów przemysłowych.

Obszary tematyczne realizowanych prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich:

  • teoria i konstrukcja silników spalinowych,
  • emisja toksycznych składników spalin,
  • badanie paliw alternatywnych,
  • systemy oczyszczania spalin silnikowych,
  • modyfikacje mechaniczne silników spalinowych,
  • układy doładowania silników spalinowych i ich sterowanie,
  • układy napędu hybrydowego, elektrycznego i wodorowego pojazdów samochodowych,
  • oraz inne do uzgodnienia.

 

Skip to content