Menu Zamknij

Terminy egzaminów dyplomowych

Egzaminy dyplomowe dla studentów studiów I i II stopnia (studia stacjonarne oraz niestacjonarne) przeprowadzane przez Katedrę Pojazdów Samochodowych odbędą się w dniach:

29.06.2023 r.

26.09.2023 r.

28.09.2023 r.

Studenci przystępujący do Egzaminu dyplomowego w dniu: 29.06.2023 r. zobowiązaniu są najpóźniej do 09.06.2023 r. do godz. 9.00 przesłać do promotora, z kopią do sekretariatu jednostki organizacyjnej (m4administracja@pk.edu.pl), w której prowadzona jest specjalność, wiadomość mailową z informacją o ukończeniu pracy dyplomowej oraz wnioskiem o przystąpienie do egzaminu dyplomowego. Wiadomość powinna zawierać:
– imię i nazwisko studenta,
– rodzaj studiów (stacjonarne/niestacjonarne),
– kierunek studiów,
– specjalność/profil dyplomowania.

Studenci przystępujący do Egzaminu dyplomowego w dniu: 29.06.2023 r. zobowiązaniu są najpóźniej do 15.06.2023 r. do godz. 9.00 dostarczyć komplet wymaganych dokumentów do sekretariatu Katedry Pojazdów Samochodowych.

Promotorzy oraz Recenzenci studentów przystępujących do Egzaminu dyplomowego w dniu: 29.06.2023 r. zobowiązaniu są najpóźniej do 15.06.2023 r. do godz. 9.00 dostarczyć komplet wymaganych dokumentów do sekretariatu Katedry Pojazdów Samochodowych.

Studenci przystępujący do Egzaminu dyplomowego w dniu: 26.09.2023 r. zobowiązaniu są najpóźniej do 06.09.2023 r. do godz. 9.00 przesłać do promotora, z kopią do sekretariatu jednostki organizacyjnej (m4administracja@pk.edu.pl), w której prowadzona jest specjalność, wiadomość mailową z informacją o ukończeniu pracy dyplomowej oraz wnioskiem o przystąpienie do egzaminu dyplomowego. Wiadomość powinna zawierać:
– imię i nazwisko studenta,
– rodzaj studiów (stacjonarne/niestacjonarne),
– kierunek studiów,
– specjalność/profil dyplomowania.

Studenci przystępujący do Egzaminu dyplomowego w dniu: 26.09.2023 r. zobowiązaniu są najpóźniej do 12.09.2023 r. do godz. 9.00 dostarczyć komplet wymaganych dokumentów do sekretariatu Katedry Pojazdów Samochodowych.

Promotorzy oraz Recenzenci studentów przystępujących do Egzaminu dyplomowego w dniu: 26.09.2023 r. zobowiązaniu są najpóźniej do 12.09.2023 r. do godz. 9.00 dostarczyć komplet wymaganych dokumentów do sekretariatu Katedry Pojazdów Samochodowych.

Studenci przystępujący do Egzaminu dyplomowego w dniu: 28.09.2023 r. zobowiązaniu są najpóźniej do 08.09.2023 r. do godz. 9.00 przesłać do promotora, z kopią do sekretariatu jednostki organizacyjnej (m4administracja@pk.edu.pl), w której prowadzona jest specjalność, wiadomość mailową z informacją o ukończeniu pracy dyplomowej oraz wnioskiem o przystąpienie do egzaminu dyplomowego. Wiadomość powinna zawierać:
– imię i nazwisko studenta,
– rodzaj studiów (stacjonarne/niestacjonarne),
– kierunek studiów,
– specjalność/profil dyplomowania.

Studenci przystępujący do Egzaminu dyplomowego w dniu: 28.09.2023 r. zobowiązaniu są najpóźniej do 14.09.2023 r. do godz. 9.00 dostarczyć komplet wymaganych dokumentów do sekretariatu Katedry Pojazdów Samochodowych.

Promotorzy oraz Recenzenci studentów przystępujących do Egzaminu dyplomowego w dniu: 28.09.2023 r. zobowiązaniu są najpóźniej do 14.09.2023 r. do godz. 9.00 dostarczyć komplet wymaganych dokumentów do sekretariatu Katedry Pojazdów Samochodowych.

Skip to content