Menu Zamknij

dr hab. inż. Marcin Noga, prof. PK

SCOPUS Author ID
ORCID iD
Publikacje autora
telefon: 12 628 36 88
e-mail: marcin.noga@pk.edu.pl
Pokój G136

Marcin Noga pracuje na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej od grudnia 2004. Aktualnie jest zatrudniony na stanowisku profesora uczelni w Katedrze Pojazdów Samochodowych.  W roku 2010 otrzymał stopień doktora a w roku 2020 stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie inżynieria mechaniczna. Od lutego 2014 pracuje jako nauczyciel akademicki. Wcześniej uczestniczył w realizacji projektów badawczych finansowanych przez Komisję Europejską, a także przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.  Pracował również jako niezależny ekspert  Komisji Europejskiej w zakresie ewaluacji merytorycznej projektów zgłaszanych do programu Horizon 2020. Jego zainteresowania naukowe są skupione głównie na zagadnieniach związanych ze sterowaniem elektronicznym silników spalinowych, a także z hybrydowymi, elektrycznymi i wodorowymi układami napędu pojazdów samochodowych.

Jest autorem i współautorem 56 publikacji naukowych oraz współautorem 1 patentu. Był współredaktorem 1 monografii naukowej. Brał czynny udział w kilkunastu konferencjach naukowych Dr hab. inż. Marcin Noga brał czynny udział w pracach komitetów organizacyjnych i naukowych kilku konferencji, takich jak KONMOT, International Congress on Combustion Engines, a ostatnio  5th International Conference on Mechanical, Aeronautical and Automotive Engineering 2021.

Obszary prowadzonych prac badawczych:

Pojazdy samochodowe, inżynieria mechaniczna, mechatronika ogólna i samochodowa, silniki spalinowe, układy napędu elektrycznego i hybrydowego w pojazdach, emisja spalin, oczyszczanie spalin.

Funkcje akademickie:

 • Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Silniki Spalinowe
 • Członek rady tematycznej czasopisma Electronics (ISSN 2079-9292).
 • Członek rady redakcyjnej czasopisma Automotive Experiences (e-ISSN 2615-6636)
 • Członek rady redakcyjnej czasopisma Mechanical Engineering for Society and Industry (e-ISSN 2798-5245)

Członkostwo:

 • Polskie Towarzystwo Naukowe Silników Spalinowych od 2013
 • SAE International od 2019.

Nagrody i wyróżnienia:

 • Top reviewers w zakresie Inżynieria – wrzesień 2019 (portal Publons)
 • Top reviewers w zakresie artykuły interdyscyplinarne – wrzesień 2019 (portal Publons)

Obszary tematyczne realizowanych prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich:

 • badania układów sterowania silników spalinowych – np. sterowniki swobodnego programowania Ecumaster EMU, AEM,
 • modyfikacje (tuning) mechaniczne silników spalinowych,
 • badania hamowniane silników spalinowych z zapłonem iskrowym,
 • zastosowanie paliw alternatywnych w silnikach z zapłonem iskrowym,
 • układy doładowania silników spalinowych i ich sterowanie,
 • systemy mechatroniki ogólnej i samochodowej (np. z zastosowaniem platformy Arduino),
 • układy napędu hybrydowego, elektrycznego i wodorowego pojazdów samochodowych,
 • oraz inne do uzgodnienia.
Skip to content