Menu Zamknij

PK MechPower

Opiekun koła naukowego: dr inż. Adam Kot

Koło Naukowe Pojazdy Samochodowe działa przy Katedrze Pojazdów Samochodowych (M-4). Studenci KN PS skupiają swoje działania wokół projektu
PK MechPower, którego celem jest zaprojektowanie oraz budowa bolidu z napędem elektrycznym przeznaczonego do wyścigów Formuły Student. Jest to międzynarodowa seria zawodów dla inżynierskich zespołów uniwersyteckich organizowana corocznie przez organizację Society of Automotive Engineers. Opiekunem całego projektu oraz KN Pojazdy Samochodowe jest dr inż. Adam Kot.

Studenci z KN Pojazdy Samochodowe to głównie członkowie zespołu mechaników, którzy są odpowiedzialni za zaprojektowanie konstrukcji mechanicznej, nadzór nad wykonaniem jej elementów, a także za późniejsze złożenie pojazdu. Ponadto niektórzy członkowie KN PS rozwijają swoje zainteresowania w ramach działalności w zespole aerodynamiki. Ich prace koncentrują się na obliczeniach, symulacjach, a dalej na prototypowaniu i testowaniu rozwiązań nadających optymalny kształt bolidu. Efektem ich działań będzie wykonanie poszycia i pakietu aerodynamicznego. W ramach projektu PK MechPower Koło Naukowe Pojazdy Samochodowe ściśle współpracuje z Kołem Naukowym Automatyki i Robotyki, którego członkowie tworzą zespół elektroników.

Praca studentów działających w projekcie PK MechPower wspierana jest zarówno przez Uczelnię, jak i zewnętrznych partnerów. Program FutureLab PK zapewnił finansowanie niezbędnych części i materiałów. Głównym sponsorem projektu jest firma Electris, która zakupiła jeden zestaw sterownika i silnika, a także wykonała elementy układu jezdnego. Pozostali sponsorzy, czyli Sabaj, Techno Service S.A., Dassault Systèmes oraz Symkom wspomagają projekt swoimi usługami, produktami oraz oprogramowaniem.

Więcej informacji o bolidzie budowanym przez członków PK MechPower, jak i działalności pozostałych zespołów można znaleźć na stronie projektu, facebooku, instagramie oraz przez bezpośredni kontakt z opiekunami i liderami projektu.

Skip to content